Uttalande från Palestinska Alternativa Studentvägen

Kommunikation mellan det palestinska folket i hemlandet och diasporan är en rättighet och en plikt — vi skräms inte av sionistiska attacker.

Den sionistiska underrättelsetjänsten i ockuperade Haifa arresterade en palestinsk student, Somaya Falah, med förevändningen kontakt med “utländska partier,” vilket syftar till den Palestinska Alternativa Vägens (Masar Badil) konferens som hölls i Madrid i slutet av oktober 2021. Detta är ett försök att avskräcka palestinier inom 1948 års ockuperade Palestina från att kommunicera med vårt folk i exil och diasporan.

Vi inom den Alternativa Palestinska Studentvägen anser inte att dessa är nya eller ovanliga metoder från det sionistiska projektet. De speglar den djupa israeliska rädslan för att komponenter av det palestinska folket ska uppnå enighet trots deras försök att splittra oss. Detta är också ett försök att attackera den Palestinska Revolutionära Alternativa Vägens rörelse, och kväva varje folkligt palestinskt försök att övervinna Oslos väg, röra sig förbi dess katastrofala utfall och återvända till kampen för att befria hela ockuperade Palestina, från floden till havet.

Vi är också medvetna om att ett huvudändamål för denna repression är att skrämma studenterna och ge sig på enigheten inom den palestinska studentrörelsen.

Därmed uppmanar vi alla Palestinas studenter, de arabiska studenterna och de demokratiska krafterna samt de som stöttar det palestinska folket runt om världen att delta i den Palestinska folkliga kampanjen, “Mutawassiloun,” och återuppta denna nationella kampanj. Vi måste också överföra denna kampanj till arabiska och internationella arenor, samt bygga kommunikationsbroar som en naturlig rätt hos det palestinska folket inom och utanför Palestina för att konfrontera alla försök att upplösa och sudda ut palestinska folkets rättigheter och nationella identitet. 

Vi förhåller oss till våra naturliga rättigheter och vårt nationella uppvaknande och övertygelse när vi kommunicerar med vårt folk i ockuperade Palestina från floden till havet. Vi vill återuppbygga våra fack, politiska och studentorganisationer, och understryker vår övetygelse och bestämdhet i att utföra vårt program och exponera den kriminella och rasistiska politik som riktar sig mot palestinska studenter och specifikt palestinska kvinnor.

Tillsammans kommer vi återställa vår palestinska studentrörelses enighet.

Vi rör oss framåt mot sammankallandet av den Nationella Konferensen för Palestinska Studenter.

Tillsammans bygger vi återvändandets och befrielsens broar!

För att kontakta den Alternativa Palestinska Studentvägen (Student Masar)

students@masarbadil.com

Share this
Send this to a friend