Kamrat Eyad Abu al-Ola, en medlem i uppföljningskommiten av Rörelsen den Alternativa Revolutionära Palestinska Vägen (Masar Badil), sa att den palestinska myndighetens (PA) ambassad i Sverige uppenbarligen lägger sig i palestinska folkliga föreningar och upprättar påhittade föreningar anslutna till dem för att tjäna Myndigheten och det så kallade Utrikes Departementet för Utlandsaffärer i Ramallah. Abu al-Ola sa att ”dessa påhittade föreningar inte existerar i verkligheten. De tillhandahåller ingen service till vårt palestinska folk, de försvarar inte deras mänskliga och nationella rättigheter och de konfronterar inte Sionist rörelsen och dess organisationer i Europa. De deltar inte i bojkottrörelsen. I verkligheten är de bara tomma namn som fortfarande utgör en tung börda på våra axlar”.

På tal om overksamheten och tystnaden från palestinska och arabiska ambassader när det gäller de brott som dagligen sker mot vårt folk i Jerusalem, Naqab och Gaza och mot det palestinska fångarna i fängelser och förvarsanläggningar av den sionistiska fienden, sa Abu al-Ola att dessas senaste tillställningar i Sverige speglar ”det misslyckande och förfall som de påhittade institutionerna stödda av PA ambassaden har nått. Ett formellt möte genomfördes över Zoom, som övervakades av PA ambassadören i Sverige, Rola Jamal Muhaisen, som försökte ge en översikt och definiera för oss, det politiska programmet för palestinska samhällen/föreningar i diasporan/förskingringen. Vårt folk har betalt ett dyrt pris på grund av korruptionen på ambassaderna, på grund av politiken av monopolisering och uteslutning inom PLO. Majoriteten av det palestinska folket avvisar alla dessa som representerar denna antågande avveckling av vårt mål.” Abu al-Ola sa att regeringar och ambassader generellt ”inte inte skulle lägga sig i fackföreningars, samhällens, politiska partiers, student- och civila- organisationer, vilka har rätt att hålla beslutsfattare ansvariga och inte tvärt om”, till lade, ”det är en fars att denna så kallade regering övervakar föreningar och politiska val. Oslo PA är anslutet till ockupationen, så den kan inte bli en pålitlig och legitim referens för palestinska föreningar och federationer, varken inom vårt ockuperade land eller i diasporan.”

Dessutom avvisade Abu al-Ola försöken att skilja anledning och kamp hos palestinska flyktingar, genom att hänvisa till ”utlandsstationerade och immigranter”, speciellt som detta gör det lättare för Myndigheten att kontrollera våra affärer och beslut och lägga beslag på våra uttalanden. Istället krävde han ett orubbligt svar till ” alla försök att underminera rätten att återvända och kringgå de palestinska flyktingarnas rätt.” Abu al-Ola begär att folkliga föreningar, organisationer och institut i Sverige och Europa ska förenas och arbeta för att bemöta likviderings projektet och alla försök att underminera våra rättigheter och ta en tydlig ställning mot Osloöverenskommelsen och praktiken av ”självstyre” som PA för mot den palestinska motståndsrörelsen. Om rollen av PA ambassader utomlands, som är en del av PLO och ansedda i sin tur av internationella samhället ”att vara det palestinska folkets enda legitima representant,” sa Abu al-Ola, ”det är inte viktigt vad Washington, London, Tel Aviv och andra tycker.

Det viktiga är vad vårt palestinska folk tycker. Vi anser att fångarnas förening och den beväpnade palestinska motståndsrörelsen är de organisationer som försvarar vårt folks rättigheter idag. Vi begär av alla nationella krafter att bygga en enad front för befrielse och återvändande. Masar Badils åsikt är klar. Vi betraktar PLO-ledarskapet som en temporär de facto auktoritet – inte en evig bestämmelse för vårt folk. Deras oundvikliga öde är misslyckande och kollapps i ansiktet på vår folkliga rörelse.

Share this
Send this to a friend