Alternative Revolutionary Track Movement uppmanar alla organisationer och institutioner som är anslutna till rörelsen och världens fria människor att stödja det palestinska folkets ståndaktighet i Gazaremsan, och att stå vid de palestinska motståndsstyrkorna och deras väpnade vapen inför den sionistiska aggressionen på den belägrade sektorn.

I ett brådskande uttalande till alla medlemmar av rörelsen “Vi uppmanar er att omedelbart börja uppmana till att organisera mass-, politiska och mediahändelser på alla platser i diasporan, och att försvara vårt ståndaktiga palestinska folk mot aggressionen av den sionistiska fiendens armé för att skärpa sin belägring av remsan.” Alternative Revolutionary Track Movement vädjar till befrielserörelserna och solidaritetskrafterna med det palestinska folket att följa upp den nuvarande utvecklingen i det ockuperade Palestina och att utropa ett beredskapstillstånd inför den pågående dagliga sionistiska aggressionen mot vårt människor i hela det ockuperade Palestina, särskilt politiken med mord och arresteringar.

Rörelsen anser att “USA, de reaktionära arabiska regimerna och normaliseringskrafterna i regionen är direkta partners i den sionistiska brottsligheten och den brutala aggressionen mot vårt palestinska folk.”

Share this
Send this to a friend