Masar Badil, de Beweging voor het Palestijnse Alternatieve Revolutionaire Pad, veroordeelt het “Israel Universities Festival”, een normaliseringsbeurs die op 3 april 2023 wordt georganiseerd in Unicamp – Campinas State University in Brazilië. Dit is een zionistisch evenement het Palestijnse volk en hun rechten ontkent en onderdrukt. We dringen er bij de verantwoordelijken op de universiteit op aan om dit evenement te annuleren en de koloniale zionistische academie te boycotten, in plaats van de universiteit te betrekken bij het rechtvaardigen en vergoelijken van de dagelijkse misdaden van de zionistische kolonisatie in heel bezet Palestina.

Dergelijke activiteiten hebben als doel het zionistische kolonialisme te normaliseren en de aanwezigheid daarvan in onze universiteiten en academische instellingen te legitimeren. Hiermee bedreigen ze de rechten en vrijheden van het Palestijnse volk. We merken op dat deze gebeurtenis plaatsvindt terwijl Palestijnen het bloedbad van Land Day op 30 maart 1976 herdenken, een datum die voortleeft nu de Palestijnen hun toewijding aan hun vaderland bevestigen, het recht op terugkeer, de bevrijding van hun land en het terugwinnen van hun nationale rechten over heel Palestina, van de rivier tot de zee.

Het zionistische kolonialisme moet overal bestreden worden, in Palestina en daar waar vertegenwoordigers gevonden worden. Onze morele, menselijke en wettelijke plicht maakt het noodzakelijk om niet deel te nemen aan de misdaad om het imago van de Israëlische bezetting op te poetsen door hun programma’s en projecten op de markt te brengen. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin de zionistische bezettingsmacht gruwelijke misdaden pleegt tegen het Palestijnse volk, terwijl de menselijkheid en rechten van meer dan 4.700 gevangenen worden geschonden in de bezettingsgevangenissen. Het bezettingsleger voert een beleid van moorden, bloedbaden en moordpartijen, vernielingen van huizen en diverse misdaden in het volle zicht van de zogenaamde “internationale gemeenschap” en “internationale instituten”.

We roepen alle activisten, vakbondsleden en studenten op die de rechten van de volkeren in Brazilië verdedigen op, alle bevrijdingsbewegingen en progressieve krachten, om zij-aan-zij met ons te staan ​​in de confrontatie met de krachten van imperialisme, racisme en fascisme, en we verwachten dat ze de correcte politieke en morele houding overnemen door te werken aan het boycotten van deze activiteit voor de Palestijnse strijd, en door hun duidelijke standpunt aan de kant van gerechtigheid, vrijheid en het Palestijnse verzet te verkondigen. Geen stilte meer over de misdaden van kolonialisme en racisme!

Wij in de Masar Badil zullen alle massa’s van ons Palestijnse volk en onze kameraden en vrienden overal oproepen om zich te verzetten tegen dergelijke activiteiten die tot doel hebben de publieke opinie in Brazilië te misleiden en de misdaden van “Israël” tegen ons volk en ons land te rechtvaardigen.

Boycot het Israëlische kolonialisme!

Steun de strijd van het Palestijnse volk voor bevrijding en terugkeer!

Steun het Palestijnse verzet!

Share this
Send this to a friend